12.jpg
Színjátszó csoport

SLT

XXIII. Tavaszi Futóverseny Szováta – 2017

XV. Tavaszi Futóverseny Szováta – 2017

A Szovátai Hegyimentő Egyesület, Szováta Város Önkormányzata és a Maros Megye Sport Felügyelősége, 2017. április 22-én 11.00, órai kezdettel, a XXIII. alkalommal szervezi meg a: „Szovátai Tavaszi Futóversenyt.

Nemtől és életkortól függetlenül minden érdeklődőt szeretettel várunk Szováta fürdőn.

Módosítás: (2017. április 14. péntek, 08:55)

 

„Tiszta forrásból” rendszeres táncházas és játszóházas tevékenységek II.

„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltségünk tesz európaivá. Ha azonban csak európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű nép, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni. Beleolvadunk abba a nyugati nemzetbe, amelynek műveltséghatását legkönnyebben elfogadjuk.” (Györffy István néprajzkutató)

A Szovátai Népi Játszóház önkéntes szervezői közel egy évtizede munkálkodnak azon, hogy a gazdag népi kultúrával rendelkező Sóvidék néphagyományait újraélesszék Szovátán, felkeltsék, és ébren tartsák a néphagyományok, népzene, néptánc, népi kézművesség iránti érdeklődést a felnövekvő nemzedékekben. Mindezek által igyekezve megalapozni a gyerekekben a székely magyar önazonosság-tudatot is, ami majd a szülőföldön tartja akkor is, ha felnőve, látszólag jobb megélhetéssel csalogatja Európa, és a gyökértelenségét, a nyugati nemzettelen-nemzetekbe való beolvadását magasabb napi bérrel „jutalmazza”.

Módosítás: (2017. január 10. kedd, 15:56)

 

A néptáncoktatás folytonossága az iskolában

Civil – önkormányzati közös erőfeszítés eredményeként, az „Educatio S.I.L.” Egyesület pályázatára adott támogatás útján sikerült biztosítani a „S. Illyés Lajos” Általános Iskola tanulóinak a néptáncoktatás folytatását.

Hogy ez miért fontos? Nos: mai felgyorsult, elgépiesedett világunkból visszatekintve néhány évtizedet, amely egy nemzet történelmének szempontjából oly kevésnek számít, csodálattal és némi sajnálattal gondolunk vissza arra, amikor még volt időnk személyes kapcsolataink építésére. Amikor nemcsak a virtuális valóságban léteztünk, és lájkoltuk egymás hozzászólását, hanem téli estéken összeült a család, a „hús-vér” ismerősök, hogy a közös munkavégzés mellett elbeszélgessen, társasjátékot játsszon, részt vegyen a közös táncalkalmakon. A tánc, a zene, a közös éneklés akkor még ünnepi rituálénak számított, a tánctudás rendkívül fontos volt.

Módosítás: (2017. január 04. szerda, 23:02)

 

„Tiszta forrásból” rendszeres táncházas és játszóházas tevékenységek

„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltségünk tesz európaivá... ha azonban csak európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű nép, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni. Beleolvadunk abba a nyugati nemzetbe, amelynek műveltséghatását legkönnyebben elfogadjuk...” (Győrfi István)

A Népi Játszóház táncházas-játszóházas tevékenységeinek célkitűzése a néphagyomány megélése a gyerekekkel közösen, népzenei és néptánc műveltség megalapozása és fejlesztése, hagyományos kézműves technikák elsajátítása, nemzeti önazonosság tudat fejlesztése, maradandó értékek megismertetése, megszerettetése. Annak a hagyománynak a megélése, amely több ezer éves bölcsesség és útmutatás a jövőre egyaránt, amely megtart magyarnak lenni az egyre fokozódó globalizációs törekvésben.

2016-os évi foglalkozásainkat hagyományosan a jeles napok és ünnepkörök mentén szerveztük, a természeti év és az ünnepek váltakozását vettük figyelembe. Tevékenységeinken néptánc elemekkel, az erdélyi (sóvidéki, nyárádmenti, udvarhelyszéki, felcsíki) és moldvai tájegységek táncaival, népszokásaival, népi gyermekjátékokkal, népdalokkal, népmesékkel, illetve népi kézműves technikákkal ismerkedtek meg a résztvevő óvodás- és általános iskolás gyerekek.

Az évet több ízben is vidám farsangos foglalkozásokkal kezdtük, így volt Medvés táncházunk, Maskarás játszóházunk, és a farsang vége nem múlhatott el a hagyományosan megszervezett farsangtemetés nélkül. A játékos-táncos tevékenységek mellett ebben az időszakban sor került medve báb, különböző álarcok, valamint Ilyés szalmabáb elkészítésére.

Módosítás: (2016. szeptember 04. vasárnap, 07:26)

 

„Tiszta forrásból” néptánc és kézműves tábor

A Szovátai Népi Játszóház idén is megszervezte a hagyományos néptánc- és kézműves táborát Kőrispatakon, július 18-23 között. Az évek során ismerőssé vált Szalmakalap Vendégház környéke, valamint a falubeliek szeretetteljes vendéglátása családias hangulatot varázsolt a tábori lakók közé.

Annál is inkább, mivel már a tábori kapunyitástól kezdve a résztvevő szovátai és csíkszentdomokosi gyerekek „családokat” alkotva vettek részt a néptáncos, kézműves és szabadidős tevékenységeken. Ezzel próbáltuk ösztönözni barátságukat, együttműködésüket, biztosítani az egymástól való tanulási lehetőségek megteremtését. A „családok”, amelyeket alkottak, régi mesterségnevekből eredtek, mint például Bognár, Fazekas, Kádár, Ötvös, Szűcs, Takács, Varga. A gyerekek ez által a hagyományos falusi élet mesterségeibe is betekintést nyertek, a „családtagok” hamar összeismerkedtek, élték a családban betöltött szerepüket, biztatták, segítették egymást a napi teendők elvégzésében.

Módosítás: (2016. augusztus 29. hétfő, 21:54)

 

A mesék szárnyán az S. Illyés Lajos Iskolában

Az S Illyés Lajos Iskola immár hagyományokra tekint vissza abban a mesemondó verseny megszervezésében, amelyet most már harmadjára tűz programjára. Az idei 2015- 2016 -os tanévben „A mesék szárnyán” címmel indítottuk mesékkel ismerkedő projektünket.

A vetélkedő célkitűzése az egri könyvtár Meseszer játékának mottója volt:„…se szeri, se száma ne legyen a mesemondásnak, hogy szépszerével rendszeresen összegyűljünk mesélni, mesét hallgatni, csak úgy, jól érezni magunkat. Hogy a mese legyen fűszere életünknek, gyógyszere rosszkedvünknek, ékszere nyelvünknek. Hogy népmeséink hatalmas fészerében mindenki szert tehessen a maga szerére, amivel szertelenségeit csillapíthatja, netán amin elméjét tornáztathatja.

Módosítás: (2016. június 13. hétfő, 23:42)