3.jpg
Színjátszó csoport

SLT

Szovátán is bemutatkozik az Erdélyi Értéktár

2015. október 8–18. között hatodik alkalommal rendezik meg a Székelyföld Napokat, melynek keretében Hargita, Kovászna és Maros megye számos településén kerül sor olyan kulturális eseménysorozatok megszervezésére, melyek elsődleges célja a székelyföldi magyar kulturális értékek felmutatása, az együvé tartozás és a közösségi érzés erősítése.

A Székelyföld Napok keretében a Kriza János Néprajzi Társaság az erdélyi magyar értékeket népszerűsítő és a külhoni (erdélyi) értékőrző mozgalom kiépítésének módszertanát bemutató Erdélyi Értéktár. Érték, ami összetart címet viselő projektjét mutatja be. A társaság október 12-én Szovátán, a Bernády György Közművelődési Egylettel és Szováta Város Önkormányzatával közösen Érték, ami összetart.  Előadások az Erdélyi Értéktárról címmel projektbemutatót, valamint Képek és értékek. Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentációi címmel fotókiállítást szervez, mely az erdélyi magyar népi kultúra mára már letűnőfélben levő helyi értékeire irányítja rá a figyelmet. A válogatott képanyag a 20. század első felére jellemző erdélyi magyar népéletet és a népi kultúra értékeinek lehető legkülönbözőbb területeit vonultatja fel, kezdve a hagyományos népi mesterségektől és munkafolyamatoktól a népszokások, a hagyományos népi építészet és a népi tárgy- és öltözködéskultúra elemein át egészen a vallási élet központi helyeként számon tartott templomokig. A kiállításon Vámszer Géza (1896–1976), Kós Károly (1919–1996), Szabó Tamás (1933), Péterfy László (1936), Vas Géza (1934) és mások képei láthatók.

Módosítás: (2015. november 09. hétfő, 13:32)

 

Hetvenkedő János

2015. október 6-án, kedden 9,30 és 12,00 órai kezdettel bemutatásra kerül a budapesti Magyar Népmese Színház előadása.

Belépti díj 5 lej.

Esetenként az utazás 1 lej.

A darab címe:

Hetvenkedő János

„Addig kergessen az isten botja, míg meg nem tanulsz félni!” Ezekkel a szavakkal indítja útjára az édesanyja Jancsit, ezt a világ lustája szófogadatlan fiúcskát. Számtalan kalandba keveredik, de igen

tanulságos, hogy végül mitől is tanul meg a félni.

Bizony a dolog nyitja Hajnalka királykisasszony. Ez a népmese arra tanít meg bennünket, hogy ha üres a szívünk, nincs benne egy csöpp érzelem sem, bolyonghatunk a világban, sehol sem leszünk otthon. A szemünk láttára lesz a gézengúz Jancsiból, egy fele királysággal is elbíró János.

Módosítás: (2015. szeptember 28. hétfő, 15:56)

 

„Tiszta forrásból” rendszeres táncházak és játszóházas tevékenységek

„A néphagyományok feltárása egyáltalán nem szakmai ügy. Fontos feltétele ez a nemzeti, illetve nemzetiségi önismeretnek, létezésnek, az emberiség közös kulturális kincsestárához való méltó hozzájárulásnak.” (Kós Károly)

E nemes gondolattal azonosulva, a „tiszta forrásból” merítve igyekezett megszervezni 2015-ös évi táncházas és játszóházas tevékenységeit is a Szovátai Népi Játszóház. Célunk volt a népi hagyományőrzés, népzenei és néptánc műveltség megalapozása és fejlesztése, hagyományos kézműves technikák elsajátítása, nemzeti önazonosság tudat fejlesztése, maradandó értékek megismertetése, megszerettetése a résztvevő 5-12 éves gyerekekkel. A tanév során a táncházas tevékenységek alkalmával, a gyerekek nagy tetszésére „terítékre” kerültek a felcsíki, sóvidéki, nyárádmenti, moldvai táncok, ünnepkörhöz, alkalomhoz illően.

Az évet újévköszöntő játszóházzal kezdtük, és nem hiányozhatott a gyerekek kedvence, a Medvés táncház-játszóház sem. A farsang idején ellátogattunk a helyi iskola számos alsó tagozatos osztályába és óvodás csoportjába, hogy a gyerekekkel közösen felelevenítsük nagyanyáink hagyományos farsangját, eljátsszuk az ál-lakodalmast, fonós és kecskés jeleneteket, álarcot, bábot készítsünk. A közös nagy Farsangtemetésen, méltó módon elsirattuk és eltemettük Ilyés-komát, hogy aztán újult erővel várjuk a tavaszt, a természetbeni megújulást.

Módosítás: (2015. szeptember 08. kedd, 07:18)

 

„Tiszta forrásból” néptánc és kézműves tábor

Alig ért véget az eseményekben gazdag iskolai tanév, vállalkozó szellemű kisiskolás gyerekek táborozni indultak a Küsmöd-patak völgyében elterülő, csendes kis falu, Kőrispatak határába. A Szovátai Népi Játszóház a kőrispataki Szalmakalap Vendégházban szervezte meg hagyományos néptánc és kézműves táborát, június 22-26 között.

A táncos lábú tábori lakók Szovátáról és Csíkszentdomokosról érkeztek, hogy az idei tábor idején küküllőmenti néptáncokat tanuljanak, közösen játszanak, kézműveskedjenek, elmélyítsék a tavaly nyáron kötött barátságokat.

Módosítás: (2015. július 21. kedd, 23:01)

 

Ne csak taníts, örökíts!

Hagyományossá vált az a cím, a jelmondat, amely az Alsószakadáti Elemi Iskola diákjainak tanórán kívüli, az önazonosság megerősítését szolgáló programját célozza.

A negyedik éve, tanévről-tanévre rendszeresen megszervezésre kerülő programsorozat célja hátrányos és sajátos nevelési igényű kisiskolás gyerekek identitástudatának megerősítése, fejlesztése a magyarság történelmi-földrajzi, néprajzi szellemi értékeinek megismertetése, illetve hagyományőrző tevékenységek által.

Ez évi közös foglalkozásaink a gyerekeket végigvezették a népi kalendárium ünnepkörein, melyek által megismerték Udvarhely-szék és Csík-szék táncelemeit, népi gyermekjátékok számos változatát, ugyanakkor a magyar történelem és irodalom néhány jeles alakjáról, népszokásokról, régi hagyományos munkamódszerekről szereztek ismereteket. Életkoruknak megfelelően, élményszerűen sajátítottak el népköltészeti alkotásokat, népi kézműves technikákat.

Módosítás: (2015. június 21. vasárnap, 16:12)

 

Népművészeti fesztivál Szovátán

Szováta Város Önkormányzata a Népi Játszóházzal való együttműködésben június 5-7 között Vándorcsizma Népművészeti fesztivált szervezett. Az előző évi néptánc fesztiváloktól eltérően az idei rendezvény magába foglalta a népművészet több ágazatát, a népmesét, népdalt, néptáncot.

A fesztivál célja a korábbi alkalmak hagyományait követve, az erdélyi és az anyaországi hagyományos népművészeti értékek bemutatása és népszerűsítése volt. Szervezőkként fontosnak tartottuk, hogy találkozási, és egymástól való tanulási lehetőséget biztosítsunk az Erdély és Anyaország különböző településein, magyar tájegységeken élő népi értékhordozók számára annak érdekében, hogy megismerhessék egymás népi kultúráját, valamint bemutathassák a nagy közösségnek is.

Módosítás: (2015. június 21. vasárnap, 16:05)