9.jpg
Színjátszó csoport

SLT

Az én mesém

Táncmese Mindenkinek

„Magos a rutafa, ága elágazik,

Még a tengeren is által hajladozik,

Selyem sárhaja, Magyar Ilona,

Haján felül gyöngy, koszorúja gyöngy.”

„Gyűjtöttek, gyűjtöttek a magyarok kincset,

Elakadtak, elakadtak, a sáros patakban

Nem vihették a német új Bécsbe.”

…A palota felett egy ékesen zengő madár töltötte be az eget. Olyan szép volt, hogy olyat még a világon emberfia nem látott. Varázsénekétől még a némák is dalra fakadtak, s a haragosok is megbékéltek egymással.

- Honnan ismerem énekét?- kérdezte dajkáját a kis királylány.

- Mert te, édes leányom, ezzel a dallal jöttél a világra- mondta az.

Énekének csodájára az egész udvar népe felfigyelt, a király és a királyné csak úgy ámult utána. Tudták, hogy ez a gyógyír lányuk régen tartó szomorúságára. Megfogadták, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyermeküket újra vidámnak lássák. A király kisvártatva kihirdette országában, hogy aki az Égi Madarat megtalálja, s zengő dalát eltanulja, annak adja a legkisebb leányát,  melléje meg fele királyságát.  Ennek hírére az Igaz Legény is útra kelt….

Mindannyiunk lelkében igazi ének szól. Érdemes útnak indulni érte.

Módosítás: (2015. március 31. kedd, 21:12)

 

Stand-uo est

2015. Március 29-én, Vasárnap 17,00 órai kezdettel a szovátai Domokos Kázmér Művelődési Házban Maksa Zoltán, népszerű budapesti humorista vidám, vérnyomáscsökkentő humoros előadást tart „Apám megmondja” címmel.

Belépti díj 15 lej, jegyek elővételben a Városházán kaphatók.

 

2015. Március 15-e, Szovátán

Módosítás: (2015. március 09. hétfő, 17:27)

 

Dirty Dancing

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

Az utóbbi időben egyre több, fiatalok által kezdeményezett, a szakma által elismert tánc-kezdeményezés lát napvilágot, csillogtatva a hazai, kissebségi kultúra erejét, tehetségét. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen ifjúsági-színházak, kis-színházak, táncműhelyek, táncszínházi társulatok próbálgatják szárnyaikat, ifjakhoz méltón feszegetve a határokat. ezek körébe illeszkedik az András Lóránd Társulat melynek létrejötte a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemem, 2010-ben induló felsőfokú koreográfiai oktatás szövődménye. Működésének hivatalos jogi kerete 2014 szeptemberére valósult meg. Alakulásukról a MÉDIA is beszámolt

„Az előadásait elsősorban kortárs táncszínházi nyelven megfogalmazó csapat ars poétikája röviden: szakmaiság; erőteljes, eredeti színházi látásmód és folytonos megújulási készség.” írja róluk a– Bethlen Téri Színház honlapja ahol, több más nemzetközi fesztivál és fellépés mellett szintén bemutatkoztak.

Az ismert és közkedvelt tini-film-musical a Dirty Dancing táncelőadást február 20-án 13 és 18 órától mutatja be a Társulat Szovátán a Domokos Kázmér Művelődési Házban. A belépti díj mindössze 15 lej, kedvezményesen 8 lej. Jegyek a helyszínen kaphatók. Helyfoglalásra a Facebookon illetve a 0740146403-as telefonszámon van lehetőség. Szükséges tudnunk hányan érdeklődnek az előadás iránt így a jelentkezés fontos mivel a mai világban minden pénzbe kerül, s ez alól a Társulat működése, működtetése sem kivétel. Pontos és jól meghatározott néző-létszám teszi csak lehetővé, hogy az előadást megtartsák.

Reménykedünk és vállaljuk annak kockázatát, hogy nem kerülünk ugyan-abba a kínos helyzetbe mikor is egy másik társulat előadásra megjelent közönséget, kis létszáma miatt haza kellett küldenünk. A belépti díj ára igazán nem elrettentő, sőt közönségbarátnak is nevezhető. Kérjük szépen a szovátai közönséget tisztelje meg figyelmével, bátorítsa e fiatal, lelkes csapatot jelenlétével.

 

 

Márton Áron film - tájékoztató, találkozó

Olvasóink értékelése: / 3
ElégtelenKitűnő 

„Márton Áron püspök a XX. századi Erdély legmarkánsabb egyénisége.”

(Benkő Samu történész)

„Szeretett híveim mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül”

Márton Áron, 1980. május 15

Áron püspök a legkritikusabb történelmi korszakban népét a hit győzelmére vezeti. Kivívja ellenségei csodálatát és népe tiszteletét.

Életpéldája, tanítása ma is megerősít, a harsogó és versengő irányzatok zűrzavarában utat mutat.

Ugyanakkor a más felekezetűek felé való viszonyulásában is példaértékű. Mögéje ma is fel lehet sorakozni. Erre alapozva, nevével címjelzett misszió indult, amely sajátos módon a püspök életéről szóló nagyjátékfilm elkészítése köré épül.

A film elkészítésének összetett feladata, beleértve az anyagi háttér megteremtését is, igazi közösségi erőpróba és felkínálja az összefogás lehetőségét politikai, világnézeti, felekezeti határok fölött.

SZERETETTEL MEGHÍVJUK

2015. február 25-én, szerdán, 18 órára,  a Szovátai Domokos Kázmér Művelődési Házba

a Márton Áron életéről tervezett filmmel kapcsolatos tájékoztató/támogatásszervező találkozásra.

A tájékoztatást Papp László r.k. lelkész és a Mustármag Közösség tartja.

Meghívásunkkal arra szeretnénk megkérni, hogy a találkozón való részvételével, közösségi szerepvállalásával, lehetősége szerint anyagi hozzájárulásával támogassa a film elkészítését.

Számítunk megtisztelő jelenlétére!

Tisztelettel,

Papp László r.k. lelkész

Ft. Köllö Tibor r.k. plébános

Módosítás: (2015. február 23. hétfő, 13:03)

 

Zénó, az elképesztő madárijesztő - interaktív gyermekelőadás

2015. február 19-én, csütörtökön, 10,00 órától, a Domokos Kázmér Művelődési Házban Zorkoczi Zenóbia bemutatja Zénó, az elképesztő madárijesztő című interaktív gyermekelőadását.

Belépti díj 4 lej.

ZÉNÓ, AZ ELKÉPESZTŐ MADÁRIJESZTŐ

interaktív gyermekelőadás - Juhász Kristóf dramaturg, színész ajánlója:

A madárijesztő csúf helyzetbe kerül: gazdája sok évnyi hűséges szolgálat után tűzre akarja vetni, mert úgy lerongyolódott a munkában. Ezért menekülőre fogja. Ráadásul a feje is elgurul.

A gyermekek segítségével kell megtalálnia új életcélját, hivatását. Ezért elmeséli nekik életét, referál nekik eddigi tapasztalatairól. A kertben, ahol eddig élt s dolgozott, rengeteg barátra tett szert. Ismeri a madarak, a virágok, a zöldségek életét, gondjait, és örömeit. Történeteiben megelevenedik a tökök párbaja, a madarak költőversenye, a virágok koncertje, a bogarak tánca. Az előadás a saját rögzített, illetve improvizált szöveg mellett magyar és román költők, írók verseit, meséit is fölhasználja, hogy minél érzékletesebben, egyszersmind minél elemeltebben mutassa be mindazokat a lényeket, akikkel a gyermek falusi, paraszti környezetben, vagy erdőn-mezőn járva találkozhat.

Módosítás: (2015. február 23. hétfő, 13:14)