Ne csak taníts, örökíts!

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát…”

Wass Albert

Több éve, folyamatosan zajló önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű, hagyományőrző programjaink sorozatában, a 2013-2014-es tanévi projektünk megtervezésénél fontosnak tartottuk, hogy a következőkben a gyerekekkel megismertessük a magyar történelem és kultúra jeles személyiségeit. A tavaly 570 éve, Kolozsváron született neves magyar királyunkra, Mátyás királyra esett a választás, hiszen az ő történelmi alakja, a hozzá fűződő számtalan magyar népmonda, népmese segítségével, élményszerűen megismertethető az alsó tagozatos gyerekekkel is. Így e tanévi foglalkozásainkat Mátyás király és a hozzá kapcsolódó történelmi, néprajzi, szellemi értékek megismerésére összpontosítottuk, ez által fejlesztve a gyerekekben az Igazságos királyunk által képviselt nemzeti, erkölcsi, szellemi eszmék tiszteletét, erősítve nemzeti identitástudatukat.

 

A program tevékenységei alkalmával a gyerekekkel együtt, mint hűséges apródok múltbeli utazást tettünk I. Mátyás korába, udvarába. Ezek során a gyerekek megismerkedtek a Mátyás királyhoz kapcsolódó nevezetes magyar történelmi eseményekkel, hagyományokkal, ismereteket szereztek a magyar mese- és mondavilág sokszínűségéről. Az ismereteket színesítettük népi gyermekjátékokkal, népdaltanulással, táncelemek elsajátításával, a népmesék-népmondák feldolgozásával, dramatizálásával. A gyerekek ügyességi próbákon vettek részt, gyakorlati tevékenységeket végeztek, a témához kapcsolódó tárgyakat készítettek különböző népi kézműves technikával.

Az időbeli utazás élményszerű állomásai voltak többek között a budai kutyavásár, részvétel a „várak királyának” törvénynapján, Beatrix királyné farsangján, ismeretgyűjtés a Corvinában, látogatás Mátyás kincsestárába.

Az éves program megkoronázása a Kolozsvárra tett kirándulás volt, ahol a múlt és jelen találkozásaként meglátogathattuk Mátyás szülőházát. Megcsodáltuk a Fadrusz János készítette, 112 éve a város főterét díszítő és jelképpé vált királyi lovas szobrot.

A Mátyás királyhoz kötődő történelmi, néprajzi, irodalmi értékek, ismeretek, készségek elsajátítása révén a gyerekek alaposabban megismerték saját nemzeti értékeinket, anyanyelvi kultúránk gyöngyszemeit, fejlődött identitástudatuk.

A projekt céljának megvalósulásáért, az „S. Illyés Lajos” Általános Iskola szakadáti alsó tagozatos gyerekei és tanítói, köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztályának és a Balassi Intézetnek a kapott támogatásért.


Módosítás: (2014. június 28. szombat, 08:46)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés