Zénó, az elképesztő madárijesztő - interaktív gyermekelőadás

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

2015. február 19-én, csütörtökön, 10,00 órától, a Domokos Kázmér Művelődési Házban Zorkoczi Zenóbia bemutatja Zénó, az elképesztő madárijesztő című interaktív gyermekelőadását.

Belépti díj 4 lej.

ZÉNÓ, AZ ELKÉPESZTŐ MADÁRIJESZTŐ

interaktív gyermekelőadás - Juhász Kristóf dramaturg, színész ajánlója:

A madárijesztő csúf helyzetbe kerül: gazdája sok évnyi hűséges szolgálat után tűzre akarja vetni, mert úgy lerongyolódott a munkában. Ezért menekülőre fogja. Ráadásul a feje is elgurul.

A gyermekek segítségével kell megtalálnia új életcélját, hivatását. Ezért elmeséli nekik életét, referál nekik eddigi tapasztalatairól. A kertben, ahol eddig élt s dolgozott, rengeteg barátra tett szert. Ismeri a madarak, a virágok, a zöldségek életét, gondjait, és örömeit. Történeteiben megelevenedik a tökök párbaja, a madarak költőversenye, a virágok koncertje, a bogarak tánca. Az előadás a saját rögzített, illetve improvizált szöveg mellett magyar és román költők, írók verseit, meséit is fölhasználja, hogy minél érzékletesebben, egyszersmind minél elemeltebben mutassa be mindazokat a lényeket, akikkel a gyermek falusi, paraszti környezetben, vagy erdőn-mezőn járva találkozhat.

 

A természet titkaival való találkozást lírai és mesei narratívák segítik. A gyermekben eleve ott gyökerezik a vágy a teremtett világ lényeinek megismerésére és megértésére. Egy ismeretlen rovar, vagy virág nevének megtanulása a genezis megélése. Ilyenkor a gyermek Ádámmá változik, kinek színe elé járulnak a teremtett lények, hogy az első ember nevet adjon nekik. Az interaktív játék, a madárijesztő folyamatos, intenzív kommunikációja a gyermekközönséggel képes megadni ezt az élményt.

A gyermek nem passzív befogadó, hanem aktív résztvevője, sőt: alakítója az előadás cselekményének. Ez a dramaturgia alkalmas arra, hogy a gyermek a legősibb emberi tevékenység, a közös játék útján jusson ismeretekhez. Régtől tudjuk: kottából nem lehet focizni. Zénó nem egy láthatatlan falakkal osztott, merev színházi térbe utaztatja a publikumot, hanem magvakat vet az általa használt térben. Ezek a magvak szárba szökkennek, hogy a néző sarjadzó fák, harmatozó füvek, illatozó virágok közt bolyonghasson, és saját befogadói tempójában fedezhesse föl a Kertet.

A jelmezek, kellékek, díszletek tudatos minimalizmusa, a tárgyszínház eszköztárának használata, és az, hogy a színész leginkább saját testével és hangjával jelenít meg akár több karaktert igénylő helyzeteket is, mind a gyermeki fantáziának, a saját képalkotásnak, a felnövekvő személyiség asszociációs „mátrixának” fejlődését segíti.

Amennyiben egy produkció tárgyi eszköztárában szegényes, jóval több teret ad a gyermeki képzeletnek, mint egy színes-szagos, 3D-előadás. Minél több hangi és képi effektus bombázza a fiatal lelket, annál jobban elkényelmesedik képzelete s később még intenzívebb ingerekre lesz szüksége. Zénó előadása, a madárijesztő meséi gondolkodó embert nevelnek a gyermekből, nem passzív befogadót s öntudatlan fogyasztót. Arra nevelik a gyermeket, hogy a teremtett világ csak az ő részvételével teljes.

Módosítás: (2015. február 23. hétfő, 13:14)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés