Ne csak taníts, örökíts!

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Hagyományossá vált az a cím, a jelmondat, amely az Alsószakadáti Elemi Iskola diákjainak tanórán kívüli, az önazonosság megerősítését szolgáló programját célozza.

A negyedik éve, tanévről-tanévre rendszeresen megszervezésre kerülő programsorozat célja hátrányos és sajátos nevelési igényű kisiskolás gyerekek identitástudatának megerősítése, fejlesztése a magyarság történelmi-földrajzi, néprajzi szellemi értékeinek megismertetése, illetve hagyományőrző tevékenységek által.

Ez évi közös foglalkozásaink a gyerekeket végigvezették a népi kalendárium ünnepkörein, melyek által megismerték Udvarhely-szék és Csík-szék táncelemeit, népi gyermekjátékok számos változatát, ugyanakkor a magyar történelem és irodalom néhány jeles alakjáról, népszokásokról, régi hagyományos munkamódszerekről szereztek ismereteket. Életkoruknak megfelelően, élményszerűen sajátítottak el népköltészeti alkotásokat, népi kézműves technikákat.

 

Az őszi tevékenységek nagyrészt a szüreti ünnepkörhöz kapcsolódtak: gyümölcsszüret, szüreti mulatság, Márton-napi ünnepély a szülőkkel közösen, kukoricafosztó.

Az adventi készülődésben helyet kaptak a Szent Miklós és Luca napi keresztény népszokások. Udvarhely-széki népi betlehemes játék betanulásával és előadásával, valamint a szülőkkel való közös karácsonyi kézműveskedéssel hangolódtunk rá a kereszténység nagy ünnepére, karácsonyra.

A hagyományos újévköszöntés után vidám farsangi napokat, foglalkozásokat tartottunk, a kézműves tevékenységek alkalmával elkészített álarcokba, maskarákba bújtunk, aztán mókával űztük el a telet.

A tavaszi jeles napok keretében megemlékeztünk az 1848-as szabadságharcról és idéztük neves hőseinket. Más tevékenységek alkalmával gólyacsalogató, tavaszváró gyermekjátékokat játszottunk. A húsvéti készülődés során székely tájegységek hagyományait, népszokásait elevenítettük fel, húsvéti locsolóverseket tanultunk közösen, és tojást festettünk hagyományos népi technikával.

Májusban az édesanyákat örvendeztettük meg köszöntőkkel, gyermekjátékkal, néptánccal. A családi nap közös játéka, tanulása feledhetetlen élmény marad mind a gyerekek, mind a résztvevő szülők számára.

Pünkösd alkalmával pünkösdi királyt és királynét választva idéztük fel a kistérségben még élő „Hess pávázás” néphagyományát.

A program maradandó tevékenységeként a gyerekek kiránduláson vettek részt, ahol a helyszínek és települések szótlanul meséltek nagyjaink emlékéről, az Erdélyben élő közösség múltjáról és jelenéről. A kirándulás során ellátogattunk a segesvári várba és Történelmi Múzeumba, a székelykeresztúri Molnár István Népművészeti Múzeumba, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumba. Lehetőségünk volt megpihenni Petőfi körtefájának árnyékában, útban hazafelé pedig székely nagyjaink, Tamási Áron és Orbán Balázs nyomán fedezhettük fel a szülőföld szépségeit.

Az évi hagyományőrző tevékenységsorozat az év végi gála műsorral végződött. A tanév során tanult népdalok, népi gyermekjátékok, táncok összegyűjtésével és bemutatásával a szülők és helyi közösség számára azt az üzenetet kívántuk tolmácsolni, hogy anyanyelvi kultúránkat, hagyományainkat a hétköznapokban is megélni kell, hogy emberi és nemzeti megmaradásunk legyen a szülőföldön. Így büszkén vallhassuk magunkat e gazdag népi kultúrával rendelkező székely magyar nemzet tagjának.

A projekt céljának megvalósulásáért köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztályának és a Balassi Intézetnek az általa nyújtott anyagi támogatásért, valamint az „Educatio SIL” Egyesületnek a logisztikai és jogi háttér biztosításáért.

Módosítás: (2015. június 21. vasárnap, 16:12)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés