A néptáncoktatás folytonossága az iskolában

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Civil – önkormányzati közös erőfeszítés eredményeként, az „Educatio S.I.L.” Egyesület pályázatára adott támogatás útján sikerült biztosítani a „S. Illyés Lajos” Általános Iskola tanulóinak a néptáncoktatás folytatását.

Hogy ez miért fontos? Nos: mai felgyorsult, elgépiesedett világunkból visszatekintve néhány évtizedet, amely egy nemzet történelmének szempontjából oly kevésnek számít, csodálattal és némi sajnálattal gondolunk vissza arra, amikor még volt időnk személyes kapcsolataink építésére. Amikor nemcsak a virtuális valóságban léteztünk, és lájkoltuk egymás hozzászólását, hanem téli estéken összeült a család, a „hús-vér” ismerősök, hogy a közös munkavégzés mellett elbeszélgessen, társasjátékot játsszon, részt vegyen a közös táncalkalmakon. A tánc, a zene, a közös éneklés akkor még ünnepi rituálénak számított, a tánctudás rendkívül fontos volt.

 

Ma már, sajnos, nem divatos a néptánc, ahogy a népzenehallgatás sem, a gyermekek nem igazán tudják ellesni a tánclépéseket a családban. Pedig a néptáncnak számos pozitív személyiségfejlesztő hatása lehet a MA gyermekének életében is. A néptánc fejleszti a ritmusérzéket, zenei képességeket, elősegíti a térérzékelést, figyelem összpontosítását, javítja a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a gyerek számára. A tánc és mozgás segíti a gyereket abban, hogy önmagát helyesen érzékelje; fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzékét: együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. Nem utolsó sorban a néptánc által a gyerek betekintést nyerhet a magyar népi kultúrába, egy néptánccsoportban való táncolás pedig kitűnő közösségteremtő, összetartozást erősítő lehet a számára. Mai divatos szóval élve, talán az egyike a leghatékonyabb csoporttréningeknek, amely az egyént és a közösséget is sokrétűen fejleszti.

Hogy mégis miért nem olyan népszerű, mint a modern fejlesztő programok, magánórák, amelyeket kemény pénzen megfizetünk gyerekeinknek, azon érdemes elgondolkodni!

Hogy miért nem kérdezzük meg a gyerekünket: akar-e román vagy angol órára, beszédjavító foglalkozásra, matek órára járni?! Holott a tánc komplex mozgásként elősegíti az iskolai teljesítményekhez szükséges értelmi képességek fejlődését, az agyféltekék minél hatékonyabb együttműködését, aminek segítségével talán könnyebben megbirkózik majd a gyerek az iskola által, feléje támasztott követelményeknek.

Szováta, több oknál fogva is szerencsés helyzetben van a néptáncoktatás terén. Mindannak ellenére, hogy városunk a gazdag néphagyománnyal rendelkező Sóvidék peremére szorult, és a turizmus nem mindig a néphagyomány terjedését szolgálja, mégis évek óta rendszeres néptáncoktatás zajlik városunkban. A Városi Önkormányzat közvetlen módon, valamint az iskolai oktatásba beépítve, több szakképzett néptáncoktatót szerződtet. A Szovátai Népi Játszóház, hasonlóképpen, évek óta rendszeresen tartja hagyományőrző, táncos-kézműves tevékenységeit, táborait, ahová több alkalommal, saját pályázati forrásból néptáncoktatókat (is) meghív, hogy minél inkább az eredetiséget, hatékonyságot biztosítsa. A Játszóház és az Önkormányzat, a néptáncoktatókkal való együttműködésben több olyan kulturális eseményt, rendezvényt szervezett, ami a népi kultúra, néptánc, népzene népszerűsítését tűzte ki célul a gyerekek, fiatalok, felnőttek művelődése érdekében.

Én hiszem, hogy az évek közös, tudatos munkája nem volt hiábavaló, előbb-utóbb megmutatkozik közösségünk életében, hiszen a nevelésben elhintett magok nem rögtön érnek be, látható eredményre több időre van szükség.

Az „S. Illyés Lajos” Általános Iskolában a 2016-os tanév kezdetétől kevésnek bizonyult azon gyerekcsoportok száma, akik az előző években néptáncoltak. A kezdő csoportok mellett igény adódott más, nagy létszámú csoport elválasztására, hogy a néptáncoktatás hatékonyabban, még inkább a gyerekek életkori- és egyéni képességeit figyelembe történhessen. Ugyanakkor első alkalommal kinőtte magát az alsó tagozatos keretből az a csoport, amely dicséretes módon, a felső tagozaton is, plusz tevékenységként folytatja a néptáncot. Az alsó tagozatos néptánc alapozás után a gyerekek megértek arra, hogy saját vidékünk táncain túl más magyar tájegység táncaiba is belekóstoljanak. Reméljük, hogy a tánctudás adta sikerélmények által felnőnek arra is, hogy büszkék legyenek, hogy e csoport tagjai, és társaik is elismeréssel nyugtázzák a többletmunkát, áldozatot.

A táncos foglalkozásokat élményszerűen, megfelelő táncpedagógiai szakértelemmel végző Tőkés Lóránt és Csilla házaspár, a szülők megerősítő támasza és az ügyet felkaroló pedagógusok hozzáállása elősegítheti azt, hogy az iskolában a néptáncoktatásnak hagyománya legyen, hogy gyerekeinkben felébredjen a néptánc szeretete, „megfertőződjenek” az örök értékeket hordozó népi kultúrával.

A táncos tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi háttér biztosításáért köszönet Szováta Önkormányzatának, valamint a Helyi Tanácsnak, amely az iskolával és az „Educatio S.I.L.” Egyesülettel való partnerségben támogatta e nemes célt.

Módosítás: (2017. január 04. szerda, 23:02)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés