„Tiszta forrásból” rendszeres táncházas és játszóházas tevékenységek II.

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltségünk tesz európaivá. Ha azonban csak európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű nép, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni. Beleolvadunk abba a nyugati nemzetbe, amelynek műveltséghatását legkönnyebben elfogadjuk.” (Györffy István néprajzkutató)

A Szovátai Népi Játszóház önkéntes szervezői közel egy évtizede munkálkodnak azon, hogy a gazdag népi kultúrával rendelkező Sóvidék néphagyományait újraélesszék Szovátán, felkeltsék, és ébren tartsák a néphagyományok, népzene, néptánc, népi kézművesség iránti érdeklődést a felnövekvő nemzedékekben. Mindezek által igyekezve megalapozni a gyerekekben a székely magyar önazonosság-tudatot is, ami majd a szülőföldön tartja akkor is, ha felnőve, látszólag jobb megélhetéssel csalogatja Európa, és a gyökértelenségét, a nyugati nemzettelen-nemzetekbe való beolvadását magasabb napi bérrel „jutalmazza”.

 

A Játszóház 2016-os évi táncos és kézműves tevékenységei hagyományosan a jeles napok és ünnepek köré szerveződtek. A foglalkozások felépítésénél törekedtünk a népművészet tiszta forrásaiból meríteni, ugyanakkor olyan módszereket, eljárásokat alkalmazni, amelyek a gyerekek életkorának megfelelnek, és a jelenkor vizuális hatásainak dömpingjében mégis élményszerűek a számukra.

Az évet farsangi mókázással kezdtük: az óvodásokat Farsangi maskarás játszóházba csalogattuk, és életkoruknak megfelelő farsangi népi játékokat, hagyományos állakodalmast játszottunk.

A Medvés táncház alkalmával, a kisiskolás gyerekekkel medvés népi játékokat játszottunk, sóvidéki néptáncot tanultunk, a kézművességen medve ujjbábot készítettünk.

Az évente rendszeresen megszervezett Farsangtemetésen siratóasszonyoknak, maskuráknak beöltözött gyerekek bevonásával sirattuk el, kísértük el utolsó útjára Illyést, majd a végső búcsú után elégettük a telet jelképező szalmabábut, és farsangi mulatságban, közös táncházban ünnepeltük meg a tél elűzését a Domokos Kázmér Művelődési Házban.

Húsvét közeledtével tojást festettünk hagyományos méhviasszal, kasírozással; papírból tojástartót készítettünk, virágot nemezeltünk.

Mint minden évben, a Medve-tó 141. születésnapi rendezvénysorozatán is kézműves foglalkozással vártunk kicsit és nagyot. A gyerekek és kézművesség iránt érdeklődő felnőttek örömmel vihették haza a nemezelt virágokat, papírforgókat. Ugyancsak májusban tettünk eleget a Maros Megyei Tanfelügyelőség felkérésének is, hogy a Marosvásárhelyen megszervezett országos Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi verseny keretében kézműves foglalkozást tartsunk gyerekeknek. A gyerekek lelkesen nemezelték a tulipánt, telefontartót varrtak, kulcstartót bogoztak.

Nyári táncházas-játszóházas tevékenységeinken sóvidéki, nyárádmenti, felcsíki és moldvai táncokkal ismerkedtek a résztvevő gyerekek vendég néptáncoktatók irányításával. A gyerekek által közkedvelt kézművességes tevékenységek sem maradtak el. Szívesen formázták az agyagszobrocskákat, állatfigurákat, agyagedényt, megismerték a fára festés, bútorfestés technikáját, gyertyát mártogattak, és formáztak kedvük szerint.

Az októberben megszervezett hagyományos Szüreti bálra hosszasan készültünk a csőszökkel együtt: a gyerekek csősztáncot tanultak, eljátszva a szüretelés mozzanatait, a szőlő őrzését, szőlőkoszorúkat készítettünk és mindannyian ünneplőbe öltöztünk a bálra. Az esemény szekeres felvonulással kezdődött, a csőszök szüreti énekekkel és az útközben tett megállóval, bemutatott csősztánccal csalogatták a bálba a gyerekeket, felnőtteket. A mulatság a Domokos Kázmér Művelődési Házban folytatódott csősztánccal, majd közös táncházzal, amelyen Bartis Zoltán és zenekara húzta a talpalávalót.

A következő őszi foglalkozásainkat a Tökfesztivál és Márton napja köré szerveztük. Gyereknek, szülőnek egyaránt felemelő élmény volt, amikor több óvodai és iskolai csoport egymással társulva ünnepélyesen felvonult Márton napján, hogy égő lámpással hirdesse a jóság, önzetlenség, szeretet példáját, majd a Városháza kertjében meggyújtott tábortűznél énekeltünk Szent Márton püspök jóságáról, emberszeretetéről, végül megtörtük és közösen megosztottuk a kalácsot annak mintájára, ahogy Márton megosztotta köpenyét a fázó koldussal.

Decemberben közösen készülődtünk Karácsony szent ünnepére. Az adventi kézművesség alkalmával gyerekek és szülők, nagyszülők közösen varrtak karácsonyfadíszt szalmafonatból, készítettünk viaszgyertyát az adventi koszorúra, asztali díszre.

Az egész város közössége számára, minden felekezete részvételével szerveződött az adventi várakozás: az ünnepélyes gyertyagyújtás, vasárnaponta, a város megújult terén (a „placcon”). Erre az eseménysorozatra a Játszóház betlehemest készített.

A 2016-os évi játszóházas tevékenységek sikeres megvalósulásáért köszönet eddigi rendszeres támogatónknak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, ez évi támogatónknak, a Bethlen Gábor Alapnak, valamint Szováta Város Önkormányzatának a programok megvalósításához szükséges anyagi háttér biztosításáért. Nem utolsó sorban köszönet Játszóházas társaimnak, azoknak a lelkes pedagógusoknak, akik évek óta felvállalják az önként végzett többlet munkát, hogy azzal közösségünk gazdagodjon, épüljön, hogy gyermekeink életének szerves részét képezzék őseink hagyományai.

Módosítás: (2017. január 10. kedd, 15:56)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés